Levende Talen Limburgs is een van de 16 talensecties van De Vereniging van Leraren in Levende Talen en ondersteunt het Limburgs in het onderwijs, alsmede in de kinderopvang, zorg, op het werk, in het toerisme, thuis en in online-omgevingen. Het Limburgs is cruciaal in sociale en regionale identificaties in Limburg met de daarbij behorende inclusieve en uitsluitende werkingen. Alle kinderen in Limburg groeien in een meertalige omgeving op. Meertaligheid is van onschatbare waarde in Limburg met zijn unieke geografische ligging, zijn euregionale kenniseconomie en zijn politieke en sociaal-culturele samenwerkingsverbanden. Daarbij geloven wij dat meertaligheid, inclusief het Limburgs, bijdraagt aan actief burgerschap. Door kinderen meertalig op te voeden maken ze kennis met andere culturen en zien zij verschillen tussen mensen eerder als kans dan als bedreiging. De toegang tot het gesproken Limburgs is vanzelfsprekend. Het spreken en het leren van Limburgs als tweede taal is een gehoorde wens binnen en buiten de provincie, voor nieuwkomers, expats en asielzoekers.

 

Opdrachten
• De sectie Limburgs streeft ernaar om kennis over meertalig opgroeien van kinderen te verspreiden bij professionals in de zorg, inclusief de GGD, politie, justitie en bij leerkrachten.
• De sectie Limburgs streeft ernaar om de ontwikkeling van het Limburgs als vak en als instructietaal in het onderwijs te ondersteunen.
• De sectie Limburgs streeft ernaar om de ontwikkeling van educatieve benodigdheden (offline en online) te ondersteunen door een online uitwisselingsplatform te bieden
• De sectie Limburgs streeft ernaar om het gesproken Limburgs toegankelijk te maken voor iedereen die wil door professioneel Limburgs als Tweede Taal (LiT2) aan te bieden.
• De sectie Limburgs streeft ernaar om iedereen die Limburgs wil schrijven te informeren en inspireren waarbij “goed” of “fout” niet leidend is.

 

Hoe?
• Oprichting van website voor uitwisseling van kennis, expertise en materiaal
• Organisatie van studiedagen en andere professionaliseringsmomenten
• Deelname aan het publieke debat, via de sociale media, radio & tv, de kranten enzovoort, in het kader van bewustwording over meertaligheid
• Kennisuitwisseling op online fora
• Ondersteuning van professionele leergemeenschappen: werkgroepen van docenten die didactiek LiT1 en LiT2 ontwikkelen
• Zichtbaarheid in de publicaties van Levende Talen: het Levende Talen Magazine (LTM) en Levende Talen Tijdschrift (LTT) en in andere professionele bladen
• Samenwerking met scholen in de regio
• Ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek