Category Archives: Nieuws

ALV Levende Talen Limburgs – 13 april 2024

Op zaterdag 13 april, van 10.00 tot 12.00 uur, vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Levende Talen Limburg plaats in De Graasj aan de Knevelsgraafstraat 21 in Roermond (op loopafstand van het station). Programma: Jaarstukken penningmeester, kascontrole en begroting Presentatie over leergang Limburgs als tweede taal (LT2) Presentatie over het project Zjuulke (Limburgs in de kinderopvang)

Levende Talen start opleiding voor docenten Limburgs als tweede taal

Geef jij momenteel een cursus Limburgs als tweede taal, of zou je dit in de toekomst graag willen doen? Dit najaar begint Levende Talen Limburgs, in samenwerking met het Hoes veur ’t Limburgs en de afdelingen Levende Talen Nedersaksisch en Fries, met een speciale opleiding voor docenten. Zowel taalkundige als didactische vaardigheden staan hierbij centraal. Uitgangspunt is de lesmethode Leef Limburgs. Meer informatie en aanmelden kan via info@hoesveurtlimburgs.nl Zie ook deze reportage van Dagblad de Limburger over Limburgse lessen.

Nieuw onderzoek over meertaligheid in de kinderopvang

Op 29 februari 2024 is Marie Rickert gepromoveerd aan de Universiteit Maastricht met een onderzoek over meertaligheid in de kinderopvang. Marie deed onderzoek naar zowel een Nederlandse kinderopvang, waar Limburgs een belangrijke rol speelde, als een Duitse kinderopvang, waar meerdere thuistalen een belangrijke rol speelden. Op basis van haar observaties doet Marie onder meer de aanbeveling om al deze talen op een natuurlijke manier met elkaar te verweven. Lees meer over Marie’s onderzoek in dit interview met Dagblad de Limburger,

Winnaars meertalige schrijfwedstrijd bekend

De winnaars van de eerste editie van Pronk!, de meertalige schrijfwedstrijd voor scholieren, zijn bekend. Levende Talen Limburgs wil de drie leerlingen van Frau Maier van het Rijnlands Lyceum Wassenaar graag van harte feliciteren. Het winnende verhaal, genaamd “Backstabber“, is een heuse nagelbijter. Een citaat uit het juryrapport: “Het verhaal heeft een mooie spanningsopbouw en geeft interessante inkijkjes in de gedachten en emoties van de personages, wat de lezer de mogelijkheid biedt om zich ermee te verbinden. De dialogen zijn

Winnaars profielwerkstukwedstrijd 2022 bekend

Ook dit jaar organiseerde Levende Talen Limburgs weer een wedstrijd voor profielwerkstukken waarin de Limburgse taal een rol speelt. Dit jaar waren er twee kansrijke inzendingen. In hun profielwerkstuk getiteld: Wat is het verband tussen iemands leeftijd en wanneer deze persoon dialect spreekt?, hebben Zoë Bonten, Britt Linders en Isa van Uden (VWO 6, Sint Ursula te Horn) gekeken naar de relatie tussen het gebruik van het Limburgs dialect en factoren zoals leeftijd, werk en sociale omgeving. Dit hebben ze

Verslag ‘Taalvaardig naar school’

Op maandag 9 mei vond in Amsterdam bij SPUI25 een lezing plaats over de vraag hoe jonge kinderen, in deze complexe samenleving met veel verschillende talen, goed kunnen worden voorbereid op de basisschool (waar geacht wordt Nederlands te spreken). De hele presentatie is hier terug te vinden: https://spui25.nl/programma/taalvaardig-naar-school In het publiek zaten met name wetenschappers vanuit de linguïstiek en pedagogiek en beleidsmakers uit verschillende gemeenten. Vanuit de Universiteit van Amsterdam werd over het MIND-project verteld: het Meertalig IN Dagopvang project.

Cursus Heerlens dialect succesvol afgerond

In het Glaspaleis in Heerlen is de vijfde cursus Kal Plat met succes afgerond. In de cursusgroep zaten maar liefst vijf deelnemers die nog niet zo lang in Limburg wonen, maar wel van plan zijn zich hier permanent te vestigen. Daarom willen zij graag het Limburgs beter kunnen verstaan en een zelfredzaamheidsniveau Limburgse spreekvaardigheid bereiken. Zodat ze zich bijvoorbeeld in de winkel en op straat in het Limburgs kunnen uitdrukken. Een vervolg in de vorm van een conversatiecursus ligt in

« Older Entries