Nieuw: lesmateriaal over meertaligheid en thuistaal in Limburg

Deelnemers aan de onderwijsworkshop van het Streektalensymposium in Venlo hebben, begeleid door Esther van Loo en geïnspireerd door het 3mproject, concreet en praktisch bruikbaar lesmateriaal voor basisscholen en middelbare scholen ontwikkeld.

Het doel van het lesmateriaal is om leerlingen te motiveren om hun thuistaal actief in te zetten in het onderwijs. Op deze manier wordt meertaligheid niet als een probleem, maar als een rijke bagage gezien waar leerlingen tijdens en na hun studie actief gebruik van kunnen maken.

Een paar activiteiten zijn specifiek toegespitst op het Limburgs, maar het materiaal kan in principe voor alle thuistalen van leerlingen gebruikt worden.

Klik op deze link om het lesmateriaal gratis te downloaden.