Author Archives: webmasterlimburgs

ALV Levende Talen Limburgs – 13 april 2024

Op zaterdag 13 april, van 10.00 tot 12.00 uur, vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Levende Talen Limburg plaats in De Graasj aan de Knevelsgraafstraat 21 in Roermond (op loopafstand van het station). Programma: Jaarstukken penningmeester, kascontrole en begroting Presentatie over leergang Limburgs als tweede taal (LT2) Presentatie over het project Zjuulke (Limburgs in de kinderopvang)

Levende Talen start opleiding voor docenten Limburgs als tweede taal

Geef jij momenteel een cursus Limburgs als tweede taal, of zou je dit in de toekomst graag willen doen? Dit najaar begint Levende Talen Limburgs, in samenwerking met het Hoes veur ’t Limburgs en de afdelingen Levende Talen Nedersaksisch en Fries, met een speciale opleiding voor docenten. Zowel taalkundige als didactische vaardigheden staan hierbij centraal. Uitgangspunt is de lesmethode Leef Limburgs. Meer informatie en aanmelden kan via info@hoesveurtlimburgs.nl Zie ook deze reportage van Dagblad de Limburger over Limburgse lessen.

Nieuw onderzoek over meertaligheid in de kinderopvang

Op 29 februari 2024 is Marie Rickert gepromoveerd aan de Universiteit Maastricht met een onderzoek over meertaligheid in de kinderopvang. Marie deed onderzoek naar zowel een Nederlandse kinderopvang, waar Limburgs een belangrijke rol speelde, als een Duitse kinderopvang, waar meerdere thuistalen een belangrijke rol speelden. Op basis van haar observaties doet Marie onder meer de aanbeveling om al deze talen op een natuurlijke manier met elkaar te verweven. Lees meer over Marie’s onderzoek in dit interview met Dagblad de Limburger,

Winnaars meertalige schrijfwedstrijd bekend

De winnaars van de eerste editie van Pronk!, de meertalige schrijfwedstrijd voor scholieren, zijn bekend. Levende Talen Limburgs wil de drie leerlingen van Frau Maier van het Rijnlands Lyceum Wassenaar graag van harte feliciteren. Het winnende verhaal, genaamd “Backstabber“, is een heuse nagelbijter. Een citaat uit het juryrapport: “Het verhaal heeft een mooie spanningsopbouw en geeft interessante inkijkjes in de gedachten en emoties van de personages, wat de lezer de mogelijkheid biedt om zich ermee te verbinden. De dialogen zijn

Winnaars profielwerkstukwedstrijd 2022 bekend

Ook dit jaar organiseerde Levende Talen Limburgs weer een wedstrijd voor profielwerkstukken waarin de Limburgse taal een rol speelt. Dit jaar waren er twee kansrijke inzendingen. In hun profielwerkstuk getiteld: Wat is het verband tussen iemands leeftijd en wanneer deze persoon dialect spreekt?, hebben Zoë Bonten, Britt Linders en Isa van Uden (VWO 6, Sint Ursula te Horn) gekeken naar de relatie tussen het gebruik van het Limburgs dialect en factoren zoals leeftijd, werk en sociale omgeving. Dit hebben ze

Meertaligheid als cruciaal identiteitskenmerk

‘Meertaligheid werkt als olie. Ook talen verspreiden zich naar alle mogelijke plekken, waar ze blijven plakken’, aldus een docent tijdens een gesprek over zijn visie op wereldburgerschap en meertaligheid op zijn school. Met verschillende talen geven mensen uitdrukking aan hun verschillende identiteiten. In haar bijdrage voor het Levende Talen Magazine bespreekt Joana Duarte theoretische en praktische inzichten over de wijze waarop meertaligheid op elke school zou moeten blijven ‘plakken’, om zo meertalige identiteiten van onze wereldburgers van de toekomst tot

Verslag ‘Taalvaardig naar school’

Op maandag 9 mei vond in Amsterdam bij SPUI25 een lezing plaats over de vraag hoe jonge kinderen, in deze complexe samenleving met veel verschillende talen, goed kunnen worden voorbereid op de basisschool (waar geacht wordt Nederlands te spreken). De hele presentatie is hier terug te vinden: https://spui25.nl/programma/taalvaardig-naar-school In het publiek zaten met name wetenschappers vanuit de linguïstiek en pedagogiek en beleidsmakers uit verschillende gemeenten. Vanuit de Universiteit van Amsterdam werd over het MIND-project verteld: het Meertalig IN Dagopvang project.

« Older Entries