Expertcomité Raad van Europa: ‘Maak van Limburgs een schoolvak’

Een expertcomité van de Raad van Europa raadt Nederland aan om Limburgs en Nedersaksisch aan te bieden als reguliere schoolvakken.

Het expertcomité bezocht Nederland vorig jaar om de naleving te toetsen van het “Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden“, dat Nederland in 1992 ondertekend heeft. Het Limburgs wordt sinds 1997 officieel als regionale taal erkend binnen dit handvest.

In het evaluatierapport dat het comité nu heeft gepubliceerd, raadt zij aan om het Limburgs en het Nedersaksisch (net als het Fries) aan te bieden als onderwijstaal op basisscholen en middelbare scholen van alle niveaus, kinderdagverblijven, universiteiten en instituten voor volwassenenonderwijs.

Het comité raadt tevens aan om het gebruik van Limburgs en Nedersaksisch in het openbare leven en de media te versterken.

De Nederlandse regering verwijst in een reactie naar de convenanten over de Limburgse en Nedersaksische taal die de afgelopen twee jaar zijn opgesteld en ondertekend, en zegt dat de concrete invulling hiervan nog vorm moet krijgen.

Het volledige rapport is te downloaden via deze link:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/07/21/aanbieding-6e-evaluatie-en-reactie-nederland-over-europees-handvest-voor-regionale-talen-of-talen-van-minderheden