Podcast in & over het Limburgs

In ‘De Limburgse Taal & …’ onderzoeken Ruud Kleinen en Harry Rouschop in interviews met ervaringsdeskundigen de rol van het dialect in de Limburgse maatschappij. Bekende Limburgers vertellen en Frans Pollux sluit elke podcast af met een (muzikale) column. Meer informatie op www.delimburgsetaal.nl

Aan twee afleveringen werkte Levende Talen Limburgs mee. In aflevering #1 vertelt Leonie Cornips dat de Limburgse taalsituatie niet uniek is in de wereld. Er valt veel te leren van bijvoorbeeld de Scandinavische landen. In aflevering #8 vertelt Esther van Loo over mogelijkheden om het Limburgs een vaste plek te geven in het onderwijs, bijvoorbeeld door aan te sluiten bij het Friese 3M-project.

Eindexamenleerlingen Lotte van Loo en Ilse Keulers van het Sophianum schreven hun profielwerkstuk over meertalig opgroeien met het Limburgs. Zij komen ook in podcast #8 aan het woord. Levende Talen Limburgs beloonde Lotte en Ilse met een aanmoedigingsprijs voor het beste profielwerkstuk. Ook Dagblad De Limburger schreef erover. Oproep: Bent u of kent u een eindexamendocent? Moedig uw leerlingen dan aan om een profielwerkstuk te schrijven waarin de Limburgse taal een rol heeft en dien het in bij limburgs@levendetalen.nl!