18 november 2021 in Wolvega: Symposium erkende talen

Op 18 november 2021 organiseert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het Symposium erkende talen met als overkoepelend thema ’taalemancipatie’. Het symposium zal plaatsvinden in Wolvega in Friesland.

Het symposium is een voortzetting van twee succesvolle edities van het Streektalensymposium in 2017 en 2019. Het doel van het symposium is om de bij de erkende talen betrokken sprekers, overheden, taalinstituten en taalwetenschappers bijeen te brengen en met elkaar in gesprek te gaan. Centraal staat de vraag wat de erkende talen nodig hebben voor hun borging en promotie in termen van beleidsmatige afspraken, promotieactiviteiten en wetenschappelijke inzichten. Dat doen we dit jaar aan de hand van het thema ‘taalemancipatie’.

Met de ondertekening van de bestuursafspraak Papiaments op Bonaire en de inwerkingtreding van de Wet erkenning Nederlandse Gebarentaal is de reikwijdte van het symposium dit jaar uitgebreid naar alle erkende talen binnen Nederland: Fries, Nedersaksisch, Limburgs, Romanes, Jiddisch, Papiaments en de Nederlandse Gebarentaal.

We streven in het programma naar een brede vertegenwoordiging van de talen en onderwerpen gerelateerd aan het thema. Het inhoudelijke programma wordt opgesteld in samenspraak met een klankbordgroep bestaande uit wetenschappers betrokken bij de diverse erkende talen. Voorstellen en abstracts van maximaal 300 woorden kunnen, voorzien van een kort CV van de spreker, uiterlijk 10 september 2021 worden gestuurd naar symposiumerkendetalen@minbzk.nl.