Meertaligheid als cruciaal identiteitskenmerk

‘Meertaligheid werkt als olie. Ook talen verspreiden zich naar alle mogelijke plekken, waar ze blijven plakken’, aldus een docent tijdens een gesprek over zijn visie op wereldburgerschap en meertaligheid op zijn school. Met verschillende talen geven mensen uitdrukking aan hun verschillende identiteiten.

In haar bijdrage voor het Levende Talen Magazine bespreekt Joana Duarte theoretische en praktische inzichten over de wijze waarop meertaligheid op elke school zou moeten blijven ‘plakken’, om zo meertalige identiteiten van onze wereldburgers van de toekomst tot hun recht te laten komen. Lees het hele artikel via deze link.