Winnaars profielwerkstukwedstrijd 2022 bekend

Ook dit jaar organiseerde Levende Talen Limburgs weer een wedstrijd voor profielwerkstukken waarin de Limburgse taal een rol speelt. Dit jaar waren er twee kansrijke inzendingen.

In hun profielwerkstuk getiteld: Wat is het verband tussen iemands leeftijd en wanneer deze persoon dialect spreekt?, hebben Zoë Bonten, Britt Linders en Isa van Uden (VWO 6, Sint Ursula te Horn) gekeken naar de relatie tussen het gebruik van het Limburgs dialect en factoren zoals leeftijd, werk en sociale omgeving. Dit hebben ze gedaan door een grote interviewstudie af te nemen. Ook zijn ze dieper ingegaan op het leren en in stand houden van het Limburgs, en recente onderzoeken naar de effecten van het Limburgs op schoolprestaties.

Evy Creemers en Mara Meijssen (Havo 4/5, Philips van Horne te Weert) richtten zich in hun profielwerkstuk op de vraag: Welke invloed heeft de Duitse taal op het Limburgse dialect, gezeteld aan de Belgische zijde en aan de Duitse zijde? Met behulp van interviews met verschillende linguïstische experts en een enquête op school laten ze zien dat de Duitse taal op verschillende manieren, zoals uit economisch oogpunt en familiaire banden, vervlochten is met de Limburgse samenleving.

Onze jury was erg onder de indruk van beide profielwerkstukken. Ze kenden een zeer interessante vraagstelling, met een duidelijke theoretische onderbouwing. Op verschillende manieren is er data verzameld en konden de onderzoeksvragen beantwoord worden. Vanwege de hoge kwaliteit wil Levende Talen Limburgs graag beide werkstukken belonen met een aanmoedigingsprijs!